Mange drømmer om å starte opp egne bedrifter, skape egne produkter og merkevarer, men det er ikke alle som gjennomfører den drømmen. Vi ser litt på entreprenøren og hva en entreprenør virkelig betyr for samfunnet.

Hvordan definere en entreprenør?

En entreprenør er en som etablerer eller startet noe eget. Ble før brukt mye om bygningsarbeider, men ettersom man snakker om å bygge opp bedrifter har det blitt vanlig å bruke det om de som start egne bedrifter også. Den franske økonomen J.B Say definerte en entreprenør som en som flytter økonomiske ressurser fra en bransje med relativt lav produktivitet og avkastning, til en bransje som har høyere produktivitet og avkastning. I norge brukes også betegnelsen grunder om en som våger å starte en egen bedrift.

Trenger vi grundere?

Det korte svaret på dette er at ja, det gjør vi! Men hvorfor trenger vi grundere? Dagens grundere skaper fremtidens bedrifter. I Norge har vi til nå vært avhengig av olje- og gassindustrien for å dekke alle landets utgifter til blant annet velferdssamfunnet. Hva skjer så når olje og gass tar slutt? Da må vi som nasjon ha andre styrker, andre former for industri som har kommet frem gjennom entreprenørskap og forskning. Derfor tenger vi også folk som tørr å satse på nye ting, både kvinner og menn!

En entreprenør eller grunder om du vil, skaper en bedrift. Hva trenger en bedrift? Den trenger lokaler og utstyr, som han da vil kjøpe fra andre bedrifter, gjerne lokale. Bedriften trenger arbeidstagere, så gjennom bare disse to trinnene har grunderen sikret flere arbeidsplasser gjennom å benytte seg av tjenester. Er det noe ethvert land trenger er det arbeidsplasser som kan sikre økonomien videre.

Det finnes også entreprenører som driver med forskning, og forskning er veldig viktig for at vi skal kunne utvikle oss i tråd med det internasjonale samfunnet. Forskning skaper ny kunnskap og kunnskap er makt.

Norge legger til rette for entreprenøren

Det jobbes stadig med å gjøre det lettere for landets entreprenører å starte opp sine bedrifter. Det er viktig å legge ting til rette for grunderskap, innovasjon og forskning gjennom å en offensiv næringspolitikk. Det er ikke bare snakk om hvordan man setter skattenivåene, det er også snakk om hvordan man legger til rette gjennom forskjellige støtteordninger. Støtte kan gis på mange vis og Innovasjon Norge kan bidra med økonomisk støtte og rådgivning. NAV er er også veldig behjelpelige om man trenger informasjon om det å starte egen bedrift.

De siste årene har det kommet en ny form for entreprenørskap som stadig vokser og det er sosial intrepenørskap. Her skal man bruke virkemidler fra forretningsverden for å bidra til å løse problemer i sosiale og samfunnsmessige forhold. En slik bedrift er ikke drevet av profitt og disse aktørene finnes både i frivillig, offentlig og privat sektor. En sosial entreprenør har gjerne en innovativ og forretningsinspirert  løsning på et sosialt problem, som for eksempel hvordan man kan hjelpe fattige. Hvem har vel ikke hørt om fredsprisvinneren Muhammad Yunus sin Grameen Bank som driver med mikrofinansiering?