Noen ser på jobben bare som en kilde til inntekt, siden penger er en nødvendighet for å klare seg i samfunnet. Andre derimot, vier hele livet sitt til jobben, og blir fullstendig oppslukt av den. Derfor har vi det kjente uttrykket arbeidsnarkoman. Det er i hvert fall helt sikkert at det gjelder å ha et sunt forhold til arbeidet, og man bør absolutt trives med arbeidsoppgavene sine.

syk hjemmeMen dessverre er det mange som trives med arbeidsoppgavene sine, men som likevel gruer seg for å gå på jobb. Dette skjer hovedsakelig fordi de jobber i et dårlig arbeidsmiljø, og ikke trives med menneskene rundt seg.  Et godt arbeidsmiljø er alfa og omega for å trives på jobben, og har til med innvirkning på din helse. Alle som er ansatt i en bedrift er med på å bidra til om et arbeidsmiljø er godt eller dårlig.

Hva er noen av årsakene?

Mennesker har lett for å bli irriterte, spesielt når det er noen andre som pirker i saker som berører dem selv. Det er derimot mindre mening i å irritere seg over noe som ikke berører deg selv, for eksempel arbeidsmetodene til en kollega. Dersom du irriterer deg over hvordan en kollega selv jobber og gir uttrykk for din misnøye, vil det sannsynligvis skape konfrontasjoner. I stedet bør du konsentrere deg om hvordan du selv jobber, og ofre mindre tid på å blande deg opp i hva andre gjør. Da blir det mindre press og mindre spenning på arbeidsplassen, og ofte kan man kanskje lære av andres arbeidsmetoder og se at det faktisk er rom for forbedring hos deg selv.

Ydmykhet er selvsagt svært viktig i et arbeidsmiljø, siden det å ikke innrømme sine feil mange ganger er årsak til store konflikter. Ofte tviholder man på sin rett eller hevder sin uskyld helt til det siste, og hevder at det er den andre parten som skal be om unnskyldning eller er selve årsaken til hele problemet. Da gjelder det å innse hva som er viktigst; at du holder på din rett, eller at det er fred og fordragelighet på arbeidsplassen. Du skal ikke være redd for å bli sett på som svak dersom du er den som tar initiativ til å ordne opp, det er nemlig det å tviholde på sin rett som er et tegn på svakhet og usikkerhet.

Du bør heller ikke være for snar med å gå til sjefen for å fortelle om hvordan du tror du blir urettferdig behandlet. Prøv å ordne opp i problemet på tomannshånd først, siden sjefen neppe ønsker å bli involvert i denne typen konflikter som i prinsippet ikke angår ledelsen i bedriften.
Tidligere vi postet om konferanser, les den her.

Er sjefene ofte årsaken?

Mennesker har behov for lederskap, men ofte har vi en tendens til å klage på lederskapet. Dette er fordi ingen er perfekt, og det samme gjelder også de som sitter i ledelsen. De begår også feil, og det gjelder å være overbærende og innse at ingen er fullkommen, sjefen inkludert.

Du setter sikkert pris på gode tilbakemeldinger, og sjefen din vil garantert sette pris på gode tilbakemeldinger fra deg om eksempler på god ledelse.