Det er trolig ulikt hva vi tenker når vi hører ordet konferanse. Noen forbinder kanskje en konferanse med noe kjedelig og negativt, mens andre kan ha hatt positive opplevelser rundt det.

konferenseDet finnes mange grunner til å dra på konferanse, og man vil trolig sitte igjen med mye positivt etter at konferansen er avsluttet. Ikke minst kan man også se opp til vår kronprins i landet, som i pressen har vist seg å være veldig positiv til å delta på ulike konferanser.

Hva er en konferanse?

En konferanse er noe som gjerne arrangeres av en arbeidsplass når ledelsen vil at de ansatte skal få ny inspirasjon og vekst. Underveis i en konferanse vil det være satt opp muligheter for å utvikle seg på flere forskjellige måter. Først og fremst er det vanlig at det er rom for at samtlige deltagere får plass til å tenke høyt og dele sine tanker med de andre deltagerne på konferansen. Dette er spennende i seg selv, og det gir rom for mye læring av hverandre. I en hektisk hverdag på en arbeidsplass er det ikke alltid rom for å utveksle slike tanker med hverandre, så her er det lurt å benytte seg av muligheten. Det å kunne inspirere hverandre som kollegaer er jo også noe veldig positivt, og det vil igjen være med å påvirke arbeidsmiljøet på en positiv måte. Det at kollegaer får tid og rom til å lære hverandre å kjenne er også veldig positivt for alle parter.

Foredrag under konferansen

En konferanse holdes gjerne over flere dager, gjerne med en overnatting på hotell eller lignende. Det er også slik at det ikke bare er de ansatte som er deltagere, som skal gjøre noe rundt konferansen, de skal også noe. Det er ikke uvanlig at det holdes flere foredrag i løpet av en konferanse. Foredragsholderne kan være leid inn utenfra, eller det kan være noen ansatte i bedriften som velger å holde foredrag for de andre. Her er det viktig at temaet på foredraget er noe som har sammenheng med arbeidsplassen, slik at interessen hos de ansatte blir fanget opp.

Hvor holdes en konferanse?

Det er ulik praksis rundt omkring på ulike arbeidsplasser når det kommer til hva slags lokaler som blir brukt til å arrangere konferanser. Det kommer gjerne an på antallet deltagere, og noen ganger avhenger det av temaet for konferansen. Et av de mest vanlig stedene er konferansehoteller, slik som Scandic Neptun. Slike hoteller vil ha mulighet til å tilby møterom av ulike størrelser og kan være meget behjelpelige med å tilpasse behovene rundt konferansen. Ved overnatting for alle deltagerne vil det trolig også være rom for å få en slags rabatt hvis man benytter seg av samme hotell for konferanse og overnatting. Disse hotellene finnes over hele landet, så det er mulig å finne noe som passer akkurat den konferansen man skal være med på å arrangere. Det er også vanlig at hotellet kan være med på å ordne med mattilbudet for de som deltar på konferansen.