Et riktig kontorlandskap kommer godt med i god forretningsdrift. Hvordan du har det i løpet av arbeidsdagen, henger mye sammen med alle elementene på arbeidsplassen din. Å skape et trivelig kontorlandskap har blitt viktigere i takt med teknologiutviklingen. Teknologien skaper nye behov og andre løsninger.

 

kontor

Alt er avhengig av en god eller dårlig løsning på den åpne kontorløsningen, i følge organisasjonspsykologen Oddvar Skjæveland. Hele 2,7 millioner sysselsatte i Norge er avhengige av et godt kontorlandskap, og norsk forskningsråd har tildelt 30 millioner kroner på forskning til «K2 Morgendagens Arbeidsplass». Det handler om å legge til rette for at åpne kontorløsninger blir optimale. Forskning viser til at skillet går mellom godt og dårlig, ikke om det er åpent eller lukket.

 

Framtidens kontorlandskap er preget av elementer som akustikk og lyd, luftkvalitet, arealbehov osv. Det er ingen tvil om at arkitekturen påvirker mestringsfølelsen på arbeidsplassen, og løsningene utvikler seg konstant. Arbeidstakernes pulter har blitt redusert fra 2 meter til 1,40 meter, siden vårt digitale utstyr har blitt mye mer kompakt og tar mye mindre plass.

 

Estetikk er også viktig. Framtidens arbeidsplass er pen, og vi ønsker både treningsmuligheter og kafé. Dette konkurrerer med hjemmekontoret, ettersom vi trenger inspirasjon i hverdagen, teamfølelse, og har et behov for å opprettholde et skille mellom hjem og arbeidsplass.

 

Morgendagens kontor har en god åpen løsning skreddersydd for din organisasjon eller bedrift. Vi flytter oss ut fra den tradisjonelle arbeidsplassen, ut til kafeer og reisemål. Vi ønsker oss eiendommer som ikke koster for mye i forhold til totalkostnad, og kontorlandskap som er arealeffektive med praktiske og rimelige løsninger.

 

Å øke produktiviteten på arbeidsplassen er også et viktig ledd når du skaper ditt ideelle kontorlandskap. Lydmiljø og luftklima er også to elementer som må tas hensyn til når du skaper det optimale åpne kontorlandskapet. Det optimale åpne landskapet har også maks seks arbeidsstasjoner og et såkalt stillerom per seks ansatte.