Helt siden tidenes morgen har mennesker funnet opp verktøy og redskaper som sparer oss for arbeidstid, for eksempel motorsager og driller som har erstattet økser og skrutrekkere.

https://www.witre.no/ får du en god oversikt over mange slike nyttige verktøy, men pass likevel på å være forsiktig når de skal brukes.

Feil bruk av verktøy kan føre til alvorlige skader, enten gjennom slitasje eller at du kan kappe av deg en finger eller hånd. Noen verktøy er såpass avanserte og krevende at det trengs et kurs før du kan bruke dem, men de aller fleste av dem er selvforklarende og krever bare bruk av sunn fornuft.

På vaktmesterkontorer og verksteder er det nok mange forskjellige typer verktøy som henger på veggen eller ligger i skuffer, men også i kontorlandskap trengs det hjelpemidler som gjør arbeidsdagen enklere. Makuleringsmaskiner og gode stoler er noen av dem, men for et godt arbeidsmiljø er det nok det psykologiske som er det viktigste.

 

Hva skal egentlig til for å skape et godt arbeidsmiljø for alle ansatte

De som sitter i ledelsen for bedriften og bestemmer på arbeidsplassen har naturlig nok mye makt, derfor spiller det en stor rolle hvilken politikk styret og den daglige ledelsen har for fysisk og psykisk arbeidsmiljø. Alle kan selvsagt også ha en dårlig dag, så noen er såpass kloke at de sier fra om det og ber arbeiderne om å holde litt avstand.  Likevel må det være takhøyde for å diskutere vanskelige ting i arbeidshverdagen for både ansatte og ledelsen.

Alle arbeidere liker å bli vist tillit, så sjefer bør vanligvis være flinke til å delegere ut ansvar og ikke detaljstyre dem som har fått ansvar bare for å se at jobben blir gjort ordentlig. Det å bli tvilt på fører bare til frustrasjon, og sjefen kan ofte spare mye tid ved å overlate et større ansvar til andre i bedriften.

Baksnakking er en uting, og kan føre til at arbeiderne blir usikre på hverandre. Noen av de som får høre om baksnakkingen, kan naturlig nok begynne å lure på om de selv blir baksnakket når de ikke er tilstede. Det å betrakte andre i et negativt lys får deg ikke i bedre humør, det kan heller føre til masse innestengt frustrasjon.